LGBTQIA+ games galing sa Oceania at Asia Pacific.

Ang Pride at Play ay mga piling compilasyon ng LGBTQIA+ games na galing sa Oceania at Asia Pacific. Ito ay selebrasyon ng mga videogames at tabletop games na puno ng inspirasyon at gawa ng mga taong nag iidentify as queer para sa mga kapwang queer na manlalaro. Itong kaganapan ay libre sa publika sa panahon ng dalawang linggo habang ang Pride Amplified ay tumatakbo. Ito ay parte ng Sydney WorldPride festival.

Itong eksibisyon ay inoorganisa ng boluntaryong grupo ng mga nag didisenyo, naniniliksik, at nangangasiwa ng mga games na may interes sa mga queer games. Ito ay suportado ng mga gawad, unibersidad, at mga nag didisenyo ng queer games. Sila ang nag papatuloy na itulak ang mga queer games para malampasan ang mga limitasyon sa panahon ngayon.

Saan: Sydney College of the Arts Project Space (map)
Kailan: ika 21 ng Pebrero hanggang ika 4 ng Marso, 2023.

Pagsusumite

Ikaw ba ay gumagawa ng queer videogames or tabletop games sa Oceania o Asia Pacific? Interesado ang curatorial team ng Pride at Play na makarinig galing sayo! 

Bukas ang pagsusumite hanggang ika 15 ng Disyembre, 2022. Sasagot kami sa pamamagitan ng email. 

Ang mga na piling entry ay ma sasama sa maikling interbyu na irerecord sa Unang bahagi ng Enero. 

Pakiusap, mag dahan dahan sa pag baybay. Gagamitin namin ang pangalan at deskripsyon na iyong isusumite sa aming websayt at sa aming naimpretang katalogo para sa eksibit.

Kung may tanong, huwag mag dalawang isip na mag email sa: hello@prideatplay.org.

Pride at Play acknowledges the Gadigal people of the Eora Nation as Traditional Owners of the land, and that they never ceded sovereignty.

hello@prideatplay.org